Proje Geliştirme

Gayrimenkul sektöründe konsept proje sayısı her geçen gün artmaktadır. Yeni müşterilere sahip olmak, daha başarılı projelere imza atmak, daha fazla kar elde etmek başarılması güç ana hedeflerdir. Bu doğrultuda, yapılacak yatırımların başarıya ulaşması rakiplerin her geçen gün arttığı pazarda daha çok önem kazanmaktadır. Satış Çözümleri bu noktada gayrimenkul geliştiricisinin yanında doğru lokasyonda hedef kitleye uygun doğru proje geliştirilmesi için öneriler sunar. Gayrimenkul projeleri geliştirmede en önemli kriterlerden birisi projenin yapılacağı alanda maksimum faydayı elde edecek bir proje geliştirilmesidir. Diğer ise projenin pazarlama ve satışı ile doğrudan ilişkili olarak projenin konseptinin geliştirilmesidir. Bu iki unsur projenin başarılı bir şekilde pazarlanması ve satışında temel noktadır. Satış Çözümleri projenin başarılı bir şekilde pazarlanması ve satışı için temel olan proje geliştirme aşamasında doğru stratejileri belirler.

Proje Karmasının Oluşturulması

Rekabetten ayrışacak ve hedef kitle beklentilerine cevap verebilecek en uyun olan proje tasarımı (konut tipi karması, daire büyüklükleri, oda büyüklükleri, daire içi ihtiyaçlar, mahal listesi, teknoloji, sosyal donatı alanları vb.) tespit çalışmaları yapılır. Aynı zamanda ticari ünite shop mix çalışması projede yaşayacak olan daire sahipleri ve bölgenin ihtiyaçlarına göre oluşturulur.
Geliştirilecek olan proje için talep görecek en uygun stratejiler belirlenir ve Satış Çözümleri tarafından mimara brief olarak verilir.