Satış

Gayrimenkul projelerinden konut satışı; pazarın genişlemesi, rekabetin artması, talebin azalması ve 2. El piyasalarında hemen teslim konutların fazlasıyla yer alması nedeniyle her zaman kinden daha zor olmaktadır. Satış Çözümleri bir projenin geliştirilme aşamasından itibaren, pazarlama ve satış sürecine kadar 15 yıllık bilgi ve birikimi ile projenin tüm satış aşamalarının etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Satış Stratejileri

Satış stratejileri pazarlama planlaması içinde tespit edilen satış hedeflerine ulaşmak için pazarlama politikasına uygun olarak hazırlanır. Satış stratejileri projenin özelliklerine, pazarın yapısına, firma amaç ve hedeflerine göre değişkenlik gösterir, Satış Çözümleri ülke ve dünya ölçeğinde yaşanan konjonktüre değişiklikler, konut piyasalarındaki araz/talep dengesi ve pazarın yapısına göre satış stratejileri belirler ve geliştirici firma ile paylaşır.