Satış

Gayrimenkul projelerinden konut satışı; pazarın genişlemesi, rekabetin artması, talebin azalması ve 2. El piyasalarında hemen teslim konutların fazlasıyla yer alması nedeniyle her zaman kinden daha zor olmaktadır. Satış Çözümleri bir projenin geliştirilme aşamasından itibaren, pazarlama ve satış sürecine kadar 15 yıllık bilgi ve birikimi ile projenin tüm satış aşamalarının etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Fiyat Politikasi

Gayrimenkul sektöründe firmalar fiyat politikalarını belirlerken konut maliyetlerini belirledikten sonra hedef pazardaki lider firmaları ve rakiplerinin fiyatlarını da göz önünde bulundurmalarıdırlar. Satış Çözümleri ‘Kazandıran ve Tırmanan fiyat politikası’ ile ilk satın alan müşteri ile son satın alan müşteri arasında fiyat farkı olması gerektiğine inanır. Projenin çıkış fiyatı ile bitiş fiyatı arasında belirlenen periyotlarda artış oranları tespit eder ve uygulanmasını sağlar.