Satış

Gayrimenkul projelerinden konut satışı; pazarın genişlemesi, rekabetin artması, talebin azalması ve 2. El piyasalarında hemen teslim konutların fazlasıyla yer alması nedeniyle her zaman kinden daha zor olmaktadır. Satış Çözümleri bir projenin geliştirilme aşamasından itibaren, pazarlama ve satış sürecine kadar 15 yıllık bilgi ve birikimi ile projenin tüm satış aşamalarının etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Satış Senaryolari

Gayrimenkul projesinin başlangıç aşamasından itibaren satış sürecinin nasıl ilerleyeceği, satış hedeflerine uygun olarak projenin satışının nasıl gerçekleşeceği ve hedeflenen ciroya ulaşılıp ulaşılamayacağı konuları her zaman yakından takip edilmelidir. Satış Çözümleri projenin gelir-gider bütçesine uygun olarak geliştirdiği satış senaryoları ve nakit akış hızı senaryolarını inşaat firmasına sunar. Projenin ilk çıkış fiyatından itibaren final fiyatlarına, hedeflenen cirodan öngörülen satış bitiş tarihine, stok azalma hızından zam stratejilerine ve ödeme koşullarına kadar tüm bilgileri içeren çalışmaları hazırlar.