Satış

Gayrimenkul projelerinden konut satışı; pazarın genişlemesi, rekabetin artması, talebin azalması ve 2. El piyasalarında hemen teslim konutların fazlasıyla yer alması nedeniyle her zaman kinden daha zor olmaktadır. Satış Çözümleri bir projenin geliştirilme aşamasından itibaren, pazarlama ve satış sürecine kadar 15 yıllık bilgi ve birikimi ile projenin tüm satış aşamalarının etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Sözleşme ve Satış Dökümanları

Proje satışları başlamadan önce satış ve satış sonrası süreçte kullanılacak olan tüm dokümanların müşteri memnuniyetsizliği oluşmaması için önceden hazır olması gerekmektedir. Satış Çözümleri firma avukatı, finansman, teknik ve mimari ekipler ile bir araya gelerek aşağıda yer alan tüm satış dokümanlarını hazırlayarak geliştirici firma ile paylaşır.

  • Müşteri Görüşme Formu
  • Rezervasyon Formu
  • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
  • Vekâletnameler
  • Teknik Şartname ve Mahal Listesi
  • Vaziyet ve Kat Planları
  • Fiyat Listeleri
  • Kapora Belgeleri
  • Konut Kredisi Hesaplama Tabloları
  • Banka Kredi Evrakları