Proje Geliştirme

Gayrimenkul sektöründe konsept proje sayısı her geçen gün artmaktadır. Yeni müşterilere sahip olmak, daha başarılı projelere imza atmak, daha fazla kar elde etmek başarılması güç ana hedeflerdir. Bu doğrultuda, yapılacak yatırımların başarıya ulaşması rakiplerin her geçen gün arttığı pazarda daha çok önem kazanmaktadır. Satış Çözümleri bu noktada gayrimenkul geliştiricisinin yanında doğru lokasyonda hedef kitleye uygun doğru proje geliştirilmesi için öneriler sunar. Gayrimenkul projeleri geliştirmede en önemli kriterlerden birisi projenin yapılacağı alanda maksimum faydayı elde edecek bir proje geliştirilmesidir. Diğer ise projenin pazarlama ve satışı ile doğrudan ilişkili olarak projenin konseptinin geliştirilmesidir. Bu iki unsur projenin başarılı bir şekilde pazarlanması ve satışında temel noktadır. Satış Çözümleri projenin başarılı bir şekilde pazarlanması ve satışı için temel olan proje geliştirme aşamasında doğru stratejileri belirler.

Vaziyet Planı Optimizasyonu

Projede yer alan blok veya kütlelerin çevresel faktörlere (cadde, manzara vb.) ve proje rekreasyon alanlarına göre blok oturum yerleri ve vaziyet planı tespit edilir. Bloklar içeresinde yer alan konut tipleri belirlenen şerefiye kriterlerine göre yerleştirilir. Satış Çözümleri geliştirilen projede blokların konumlandırılması ve ticari ünitelerin vaziyet planı üzerinde doğru yerleşimi için en uygun önerileri sunar.