Satış

Gayrimenkul projelerinden konut satışı; pazarın genişlemesi, rekabetin artması, talebin azalması ve 2. El piyasalarında hemen teslim konutların fazlasıyla yer alması nedeniyle her zaman kinden daha zor olmaktadır. Satış Çözümleri bir projenin geliştirilme aşamasından itibaren, pazarlama ve satış sürecine kadar 15 yıllık bilgi ve birikimi ile projenin tüm satış aşamalarının etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Satış Raporları

Projenin satış ve pazarlama faaliyetleri ile performans analizleri Satış Çözümleri tarafından düzenli olarak hazırlanarak rapor halinde inşaat firmasına sunulur. Ortaya çıkan sonuçlar geliştirici firma ile birlikte analiz edilerek gelecek dönem satış ve pazarlama stratejileri belirlenir.