Satış

Gayrimenkul projelerinden konut satışı; pazarın genişlemesi, rekabetin artması, talebin azalması ve 2. El piyasalarında hemen teslim konutların fazlasıyla yer alması nedeniyle her zaman kinden daha zor olmaktadır. Satış Çözümleri bir projenin geliştirilme aşamasından itibaren, pazarlama ve satış sürecine kadar 15 yıllık bilgi ve birikimi ile projenin tüm satış aşamalarının etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Satış Performans Yönetimi

Satış Ekipleri performans yönetim sisteminin kurulması, performans karnelerinin oluşturulması hedeflere ulaşma yolunda önem taşımaktadır. Satış kapatma oranı, satış tahsilat hızı, CRM veri doluluk oranı, müşteri memnuniyeti vb. performanslarının ölçümleme çalışmaları Satış Çözümleri tarafından yapılır. Ayrıca Satış Çözümleri satış ofislerinde müşteri memnuniyetini ölçümlemek ve satış ekipleri hizmet kalite standartlarını tespit etmek ve arttırmak için gizli müşteri araştırmalarının koordine edilmesini sağlar.