Satış

Gayrimenkul projelerinden konut satışı; pazarın genişlemesi, rekabetin artması, talebin azalması ve 2. El piyasalarında hemen teslim konutların fazlasıyla yer alması nedeniyle her zaman kinden daha zor olmaktadır. Satış Çözümleri bir projenin geliştirilme aşamasından itibaren, pazarlama ve satış sürecine kadar 15 yıllık bilgi ve birikimi ile projenin tüm satış aşamalarının etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Satış Prosesleri

Satış sürecinin kalitesi, satış temsilcisinin ‘satış bilgisi ve satışı yapma isteği’ ile ‘müşterinin alım yapmasına yardım etme becerisine` bağlıdır. Bir potansiyel müşterinin iyi bir müşteriye çevrilebilmesi için kaç kere satış girişiminde bulunulmalı? Diğer bir deyişle, satış süreciniz kaç adımdan oluşmalı ki potansiyel bir müşteri uzun süreli bir müşteriye dönüşsün?
Satış Çözümleri oluşturduğu satış süreçleri ile satış işlemi öncesi, satış aşaması ve satış işlemi sonrası olması gereken prosesleri belirler. Belirlenen görev tanımları ile Satış Ekipleri’nin uyum içerisinde, sonuç odakli ve müşteri beklentilerine uygun çalışmasında alt yapıyı oluşturur.