Satış Sonrası Yönetimi

Satış ve sonrası müşteriyi elde tutmak yeni müşteri bulmaktan daha az maliyetlidir. Müşteri araştırmalarının birçoğunda satış sonrası hizmetlerin, müşterilerin proje seçiminde giderek daha önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır. Satış Çözümleri satış sonrası müşteri memnuniyetini başarılı bir şekilde hayata geçirmek için markanın yanında yer alır ve standartların oluşturulmasını sağlar.

Müşteri İlişkileri Yönetimi/CRM Sistemi

Yüksek maliyetler ile yapılan tüm pazarlama ve reklam çalışmaları sonucunda oluşan potansiyel müşteri datası inşaat firmasının hem devam eden projeleri hem de gelecekte başlayacak olan projeleri için müşteri kaynağı oluşturabilir. Satış Çözümleri Müşteri veri tabanın oluşturulması ve müşterileriniz ile ilgili çeşitli verilerin (iletişim, demografi, satın alma davranışları, yatırımcı oturumcu müşteri beklentileri vb.) toplanması, analiz edilmesi ve bu verilerin yorumlanarak müşteri beklentilerinin ortaya çıkartılması ve gelecek projelere yol göstermesini sağlar. Firmanın mevcut bir CRM programı var ise geliştirilmesinde, yeni kurulacak ise alt yapısının oluşturulmasında rol oynar.