Satış

Gayrimenkul projelerinden konut satışı; pazarın genişlemesi, rekabetin artması, talebin azalması ve 2. El piyasalarında hemen teslim konutların fazlasıyla yer alması nedeniyle her zaman kinden daha zor olmaktadır. Satış Çözümleri bir projenin geliştirilme aşamasından itibaren, pazarlama ve satış sürecine kadar 15 yıllık bilgi ve birikimi ile projenin tüm satış aşamalarının etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Satış Ekibi Eğitimi

Projelerin başarılı bir şekilde satılabilmesi için Satış Ekipleri’nin yeterli bilgi ve birikime ihtiyacı vardır. Potansiyel müşteriler satış personelinin davranışları ve proje hâkimiyetine göre satın alma karar verme süreçlerine yön verirler. Satış elemanlarının sahip olması gereken becerileri ve yetkinlikleri ile bilmeleri gereken satış bilgileri, uyguladıkları satış süreci içindeki sorumluluklarıyla bağlantı kurularak ve doğru orantılı bir şekilde verilmelidir. Satış Çözümleri proje satışında görev alacak Satış Ekipleri’ni kapsamlı bir şekilde eğitim sürecinden geçirir. Uygulanan eğitim programı ile Satış Ekibi müşteri beklentilerini karşılayarak süreçlere uygun olarak projenin tanıtımını en iyi şekilde yapar.