Pazarlama

Konut pazarlaması geçmişten farklı olarak her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Gayrimenkul sektörü ekonomik koşullara bağlı olarak sürekli değişmekte ve rekabet artmakta; müşteri bilinçlenmekte ve beklentilerinde değişimler olmaktadır.
Satış Çözümleri projenin düşük reklam maliyetleri ile başarılı bir şekilde pazarlanması için güvenilir partnerler ile ve doğru pazarlama stratejilerini oluşturur.

Müşteri İlişkileri Yönetimi/CRM Sistemi

Yüksek maliyetler ile yapılan tüm pazarlama ve reklam çalışmaları sonucunda oluşan potansiyel müşteri datası inşaat firmasının hem devam eden projeleri hem de gelecekte başlayacak olan projeleri için müşteri kaynağı oluşturabilir. Satış Çözümleri Müşteri veri tabanın oluşturulması ve müşterileriniz ile ilgili çeşitli verilerin (iletişim, demografi, satın alma davranışları, yatırımcı oturumcu müşteri beklentileri vb.) toplanması, analiz edilmesi ve bu verilerin yorumlanarak müşteri beklentilerinin ortaya çıkartılması ve gelecek projelere yol göstermesini sağlar. Firmanın mevcut bir CRM programı var ise geliştirilmesinde, yeni kurulacak ise alt yapısının oluşturulmasında rol oynar.